Ürünler

HTK : HVAC Ekipmanları Üreticiniz

Havuz Nem Alma Santrali

Smartpool havuz nem alma santralleri; dış hava sıcaklığı, mahal sıcaklığı, mahal nemi gibi birçok parametreye göre nem alma ihtiyacını belirler ve bu ihtiyacı en düşük enerji tüketimi ile sağlayacak çalışma modunu belirler.

Havuz Nem Alma Santralleri paket üniteler olarak tasarlanıp kapalı yüzme havuzlarında ve nem oranının yüksek olduğu yerlerde buharlaşmadan dolayı oluşan aşırı nemi gidermek ve bu mahallerde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere kullanılmaktadır. Havuzun bulunduğu ortam şartlarında havanın bağıl neminin yüksek olması yalnız konfor şartlarını bozmaz, aynı zamanda mahal ortamındaki tüm ekipmanların zarar görmesine neden olur.

Değişken devir kontrollü fanlar sayesinde farklı operasyon modlarında oluşan farklı iç basınç kayıplarına rağmen ihtiyaç duyulan debi sağlanır. Havuz nem alma santrallerinde standart olarak AC motorlu plug fanlar kullanılmaktadır.

Toggle content goes here, click edit button to change this text.